Informatie over de peutergroep

Uw kindje wordt groter en wil graag de horizon verbreden, dat kan door hem/haar op te geven voor de peuterspeelgroep.

Hoe moet ik me aanmelden voor de peuterspeelgroep?

U kunt zich vanaf nu aanmelden via de website, www.kinderopvangdondersteen.nl, vervolgens klikt u op het knopje “over Dondersteen”, dan “downloads” hier vindt u het inschrijfformulier, of stuur een mailtje naar administratie@kinderopvangdondersteen.nl.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelgroep?

De peuterspeelgroep is  geopend op, ma/woe 8:15-11:15u.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelgroep?

De peuterspeelgroep is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als u en uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent tweeverdiener
  • U bent alleenstaand en u werkt
  • U studeert
  • U volgt een inburgering of re-integratie traject

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl 

Waarom heb ik een LRKP-nummer nodig?

Het LRKP-nummer is het nummer van de voorschool in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit nummer heeft u nodig bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Het LRKP nummer van deze locatie is: 312205028

Wat is de maximum uurprijs voor de peuterspeelgroep?

De belastingdienst bepaalt ieder jaar wat de maximum uurprijs voor kinderdagopvang (peuteropvang) is waarover u toeslag kunt krijgen. In 2019 is dat € 8,02

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente?

Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, omdat u bijvoorbeeld niet (allebei) werkt, niet studeert of geen re-integratie of inburgeringstraject volgt, dan komt u in aanmerking voor de bijdrage van de gemeente. U kunt dit aangeven bij Ida Houkes en u betaalt dan alleen nog de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Ik vind het aanvragen van kinderopvangtoeslag ingewikkeld. Kan iemand mij helpen?

Kinderopvang Dondersteen is officieel toeslagendienstverlener en helpt u graag met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Voor vragen met betrekking tot de aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met Ida Houkes. Ida is bereikbaar via administratie@kinderopvangdondersteen.nl en op 06-34170752

Mijn kind heeft een indicatie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Krijg ik hiervoor een bijdrage?

Kinderen met een VVE-indicatie hebben recht op 3 dagdelen voorschool. De gemeente vergoedt het derde dagdeel voor peuters met een VVE-indicatie voor maximaal 3,5 uur per week.

Waar kan mijn kind terecht voor VVE?

Op de peutergroep wordt VVE aangeboden. Alle leidsters zijn VVE-gekwalificeerd.

Een andere vraag?

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Ida Houkes,

Ida is bereikbaar via administratie@kinderopvangdondersteen.nl en

op 06-34170752