Team

Team Dondersteen is inmiddels uitgegroeid tot een groep van ca 10 gedreven, ervaren en enthousiaste medewerksters, allen met een schat aan ervaring en kennis. De meesten zorgen er al jaren voor dat de kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan. De combinatie van opleiding en ervaring zorgt voor een mooie mix aan kwaliteiten.
Indeling leidsters:
Dagopvang: BSO: Peutergroep Oudwoude:
Janny Wytske Anita
Michelle Anita Pietsje
Samantha Tjimkje Wytske (stagiaire)
Tjimkje Janny
Femke
Jildou