Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2021

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2021 vragen? Dat moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen:
U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
U betaalt de kosten voor kinderopvang.
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

De ouder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze bijdrage via de belastingdienst.
Wij zijn officieel toeslagendienstverlener, bij vragen of moeilijkheden willen wij u graag helpen met invullen.

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u ons nummerLRK nummer nodig.
Voor dagopvang en peutergroep Kollumerzwaag: 504243998
Voor BSO Bengels locatie Stapstien :220454954