Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderopvang Dondersteen bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Onze belangrijkste doel is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang.

Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Kinderopvang Dondersteen te adviseren over onder andere de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling, prijs van de kinderopvang en kwaliteitsbeleid met betrekking tot bijvoorbeeld aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding. Kinderopvang en BSO Dondersteen, hebben elk minimaal twee leden.

We komen periodiek bij elkaar, in verenigde vergaderingen bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Een samenvatting van de notulen van elke vergadering kunt u opvragen via het email adres. Wij horen graag of u vragen heeft en of er onderwerpen of actuele situaties zijn die u wilt overleggen. Dat kan door een email te sturen naar ocdondersteen@gmail.com, of door een van de leden van de oudercommissie aan te spreken.
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie