Over Dondersteen

Kinderopvang is voor ons meer dan een plek waar ouders hun kind naartoe brengen zodat ze naar hun werk kunnen gaan of studeren. Natuurlijk, het begint bij zorgen voor, vertrouwen geven, kinderen een veilige basis bieden. Maar we zien kinderopvang óók als een maatschappelijke voorziening waar spelen en leren samenkomen. Als partner in opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen.

Onze tarieven zijn helder en eerlijk, wij hanteren geen administratie- of bureaukosten,
dus geen verborgen of onvoorziene kosten.