Bijzondere sluitingsdagen

Dondersteen is gesloten op zon- en feestdagen, zie de volgende data` s:
Nieuwjaarsdag 01/01/2021
Paasmaandag 05/04/2021
Koningsdag 27/04/2021
Bevrijdingsdag 5 mei 1x in de 5 jaar.
Hemelvaartsdag 13/05/2021 en dag na Hemelvaart 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24/05/2021
Bouwvakvakantie week 31 en 32, ma 2 tot en met 15 augustus 2021
Sinterklaasavond 5 dec is de opvang 17u gesloten
Kerstavond 24 dec is de opvang om 17u gesloten
Eerste en tweede kerstdag 25 en 26 dec 2021
Oudejaarsdag 31 dec 2021
Nieuwjaarsdag maandag 1 Januari 2022