VVE

Vroeg voorschoolse educatie VVE Uk & Puk
Wij werken met het Vroeg Voorschoolse Educatie programma Uk & Puk,
Uk & Puk staat voor Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren.
Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden in 10 thema`s die direct bij hun belevingswereld afspelen en in het hier en nu. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk & Puk is ook een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.