Tarieven

Kosten van de opvang 0 – 4 jaar

Tarieven voor dagopvang 2018:
Dagopvang € 8.02 per kind per uur

Flexibele opvang
Deze service is speciaal bedoeld voor mensen die onregelmatig werken. Hier kan gebruik van gemaakt worden wanneer minstens vier weken van tevoren het werkrooster wordt doorgegeven van opvang op wisselende dagen.
Flexibel € 8.59 per kind per uur

Kinderopvangtoeslag:
In 2019 bedraagt de maximale te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag
voor KO € 8.02
LRK nummer dagopvang: 504243998