Algemeen

Kinderopvang Dondersteen biedt opvang aan kinderen in 2 groepen van 0-2 (groepsnaam Dondersteen) en 2-4 jaar (groepsnaam Doerak), dit heet een horizontale groep.
De groep wordt geleidt door vaste pedagogisch medewerksters, zodat de kinderen elke dag dezelfde leidster hebben wat geborgenheid, rust en veiligheid geeft. Er wordt gewerkt volgens het VVE Programma Uk & Puk.
Een horizontale groep wil zeggen dat in die groep alleen kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar en 2-4 jaar zijn geplaatst. Per dag zijn dat maximaal 14/16 kinderen per groep, begeleid door twee of drie soms 4/5 pedagogisch medewerkers, 1 a 2 stagiaires en op dinsdagochtend een vrijwilligster.

Leidster-kind ratio:
Bij bovenstaande groepsindeling zijn er per dag twee of drie, soms 4 of 5 pedagogisch medewerkers ingeroosterd. Bij een toename van de vraag of bij een daling van de vraag kan besloten worden de groepsgrootte te wijzigen. Bij de bepaling van de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in een groep wordt uitgegaan van de vastgestelde kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang. Dit noemen we leidster-kind-ratio (zie: convenant kwaliteit kinderopvang)
Bijvoorbeeld: De groep is op enkele dagen uitgebreid naar 16 kinderen. Er worden dan drie pedagogisch medewerkers ingezet. Aan het begin en einde van de dag worden, bij een klein kinderaantal, de KDV groepen samengevoegd. Dan zijn er twee pedagogisch medewerkers beschikbaar voor de samengestelde groep. Op vrijdag is de groep een gemengde groep, dat wil zeggen dat er in 1 groep kinderen van 0-12 jaar aanwezig kunnen zijn.

Pedagogisch beleid:
Uw kind(eren) wordt opgevangen door enthousiaste gediplomeerde leidsters die via ons eigen pedagogisch beleidsplan werken, welke u kunt opvragen bij de leidsters of hier kunt inkijken.