Algemeen

Kinderopvang Dondersteen biedt opvang aan kinderen in 1 groep van 0-4 jarigen (verticale groep).
De groep wordt geleidt door vaste pedagogisch medewerksters, zodat de kinderen elke dag dezelfde leidster hebben wat geborgenheid, rust en veiligheid geeft. Er wordt gewerkt volgens het VVE Programma Uk & Puk.
Een verticale groep wil zeggen dat in die groep kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar zijn geplaatst. Per dag zijn dat maximaal 16 kinderen per groep, begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers.

Leidster-kind ratio:
Bij bovenstaande groepsindeling zijn er per dag twee of drie pedagogisch medewerkers ingeroosterd. Bij een toename van de vraag of bij een daling van de vraag kan besloten worden de groepsgrootte te wijzigen. Bij de bepaling van de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in een groep wordt uitgegaan van de vastgestelde kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang. Dit noemen we leidster-kind-ratio (zie: convenant kwaliteit kinderopvang)
Bijvoorbeeld: De groep is op enkele dagen uitgebreid naar 16 kinderen. Er worden dan drie pedagogisch medewerkers ingezet. Op woensdag is de bezetting 7 kinderen. Dan werkt op die dag één pedagogisch medewerker op deze groep. Aan het begin en einde van de dag worden, bij een klein kinderaantal de KDV en BSO groepen samengevoegd. Dan zijn er twee pedagogisch medewerkers beschikbaar voor de samengestelde groep.

Voordelen van de verticale groep zijn:
Jongere kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren de jongere te helpen.
Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in de groep worden geplaatst.
Een kind vindt altijd aansluiting bij die leeftijd waar het, voor wat betreft de ontwikkeling, het beste bij past.
Kinderen, ouders en groepsleiding krijgen niet te maken met groepswisselingen.
Het begeleiden van kinderen van verschillende leeftijden vereist meer kennis en inzicht, waardoor het werk van de leiding afwisselend en veelzijdig blijft.

Pedagogisch beleid:
Uw kind(eren) wordt opgevangen door enthousiaste gediplomeerde leidsters die via ons eigen pedagogisch beleidsplan werken, welke u kunt opvragen bij de leidsters of hier kunt inkijken.