Dagopvang Dondersteen

Kinderopvang Dondersteen biedt opvang aan kinderen in 2 groepen van 0-2 (groepsnaam Dondersteen) en 2-4 jaar (groepsnaam Doerak).
De groep wordt geleidt door vaste pedagogisch medewerksters, zodat de kinderen elke dag dezelfde leidster hebben wat geborgenheid, rust en veiligheid geeft. Er wordt gewerkt volgens het VVE Programma Uk & Puk.
Per dag zijn dat maximaal 14/16 kinderen per groep, begeleid door twee of drie soms 4/5 pedagogisch medewerkers, 1 a 2 stagiaires en op dinsdagochtend een vrijwilligster.

Leidster-kind ratio:
Bij bovenstaande groepsindeling zijn er per dag twee of drie, soms 4 of 5 pedagogisch medewerkers ingeroosterd. Bij een toename van de vraag of bij een daling van de vraag kan besloten worden de groepsgrootte te wijzigen. Bij de bepaling van de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in een groep wordt uitgegaan van de vastgestelde kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang. Dit noemen we leidster-kind-ratio (zie: convenant kwaliteit kinderopvang)
Bijvoorbeeld: De groep is op enkele dagen uitgebreid naar 16 kinderen. Er worden dan drie pedagogisch medewerkers ingezet. Aan het begin en einde van de dag worden, bij een klein kinderaantal, de KDV groepen samengevoegd. Dan zijn er twee pedagogisch medewerkers beschikbaar voor de samengestelde groep.

Pedagogisch beleid:
Uw kind(eren) wordt opgevangen door enthousiaste gediplomeerde leidsters die via ons eigen pedagogisch beleidsplan werken, welke u kunt opvragen bij de leidsters of hier kunt inkijken.

Vroeg voorschoolse educatie VVE Uk & Puk
Wij werken met het Vroeg Voorschoolse Educatie programma Uk & Puk,
Uk & Puk staat voor Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren.
Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden in 10 thema`s die direct bij hun belevingswereld afspelen en in het hier en nu. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk & Puk is ook een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

De kosten voor dagopvang of peutergroep zijn vanaf jan `21:
Dagopvang € 8,57 per kind per uur
Dagopvang flexibel € 9,04 per kind per uur (werkrooster minimaal 1,5 mnd van te voren doorgeven)
Het tarief is incl:
luiers
fruit
lunch
tussendoortjes

En excl:
Fles- of speciale flesvoeding
Potje fruit of warm eten.