Peuterspeelgroep Doerak

Doerak,
Samen spelen, zingen en dansen, knutselen in de PeuterSpeelGroep!
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kan het bij ons op ontdekkingsreis, want het is leuk om samen de wereld te ontdekken, samen met leeftijdsgenootjes en onze ‘juffen’.
Binnen en buiten spelen, educatie van VVE programma Uk & Puk, voorlezen, muziek, met liedjes, kringspelletjes en nog veel meer. De Peuter Speel Groep: een nieuwe vorm van opvang!
Een nieuwe vorm zodat u als ouder meer keuzevrijheid heeft. Doordat de Peuter Speel Groep onder de wet Kinderopvang valt kunt u nu meerdere dagdelen afnemen. Daarnaast komt u in veel gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan kunt u kiezen van welke ochtenden u gebruik wilt maken,
gedurende de 40 schoolweken.

In de Peuter Speel Groep leren peuters spelen met andere kinderen. De sfeer, veiligheid en vrijheid om te spelen staan centraal. De kinderen kunnen kiezen uit veel speelmaterialen en mogelijkheden. Naast het speelplezier zijn de materialen gericht op de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, motorisch, verstandelijk, en sociaal- en emotioneel gebied.
Een groep bestaat uit maximaal 14 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerk(st)ers, of tot 8 kinderen met één pm-er met eventueel een vrijwilliger of stagiaire.

Tweetalig beleid
In de peutergroep wordt er gewerkt met de Friese en Nederlandse taal. Gedurende de dag bieden wij structureel de kinderen educatie aan in het Fries en Nederlands.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van uw kind houden we door een kind volgsysteem nauwkeurig in de gaten. Daarnaast plannen we jaarlijks oudergesprekken in, om dieper in te gaan op de ontwikkelingen en wederzijdse vragen. Indien u hier tussentijds behoefte aan heeft, kunt u gewoon een afspraak maken met de leidster van uw kind.

Warme overdracht naar de basisschool
Als een kind 4 jaar wordt, breekt er een belangrijke nieuwe fase aan. Uw kind gaat naar de basisschool.
Wij hechten er grote waarde aan dat deze overgang zo positief mogelijk verloopt. Wij hebben daarom goede contacten met de basisschool. Regelmatig is er overleg met de ib`er (interne begeleider) van school. Daarnaast geven wij de leerkrachten graag ons observatieformulier die informatie bevat over o.a. het welbevinden, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van je kind, zodat leerkrachten uw kind direct op een goede manier kunnen begeleiden en stimuleren. Hierdoor verloopt de overgang zo soepel mogelijk. Dit formulier wordt alleen met de leerkrachten besproken, nadat de ouders toestemming hebben gegeven.

De Peuter Speel Groep valt onder de Wet Kinderopvang.
Ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen hier gebruik van maken als hun kind komt spelen in de Peuter Speel Groep.