BSO Bengels

Tarieven vanaf Jan `20
BSO regulier € 7,12 per uur per kind
BSO flex € 7,45 per uur per kind

BSO tijdens schoolweken:
VSO 6:30 – 08:30u
BSO 14:15 – 18:00u

BSO tijdens vakantie- en/of studiedagen:
6:30-18:00u

Tarieven zijn inclusief:
Drinken
Fruit
Tussendoortjes

Wij vragen eenmalig inschrijfgeld van € 12,50 per gezin. Zodra het geld op de rekening staat is uw inschrijving definitief.

BSO Flexibel
Deze service is speciaal bedoeld voor mensen die onregelmatig werken. Hier kan gebruik van gemaakt worden wanneer minstens vier weken van tevoren het werkrooster wordt doorgegeven van opvang op wisselende dagen.

In 2020 bedraagt het maximale te vergoeden uurtarief € 7,02 per uur
LRK nummer Buitenschoolse opvang: 283364646