Algemeen

Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
De diensten voor BSO betreft voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang.

Voorschoolse opvang
Opvang alleen voor school 6:30 tot 8:30u

Naschoolse opvang
Opvang alleen na school vanaf 14:15u

Buitenschoolse opvang + vakantieopvang
Dit houdt in dat zowel in de schoolweken als ook in de vakantieweken de kinderen opgevangen worden. Ook betekent dit dat de kinderen opvang genieten tijdens de studie- of ADV dagen op de school.

Vakantieopvang
Opvang voor alleen in de vakantieweken bij de buitenschoolse opvang.
Flexibele opvang
Deze service is speciaal bedoeld voor mensen die onregelmatig werken. Wanneer minstens vier weken van tevoren het werkrooster wordt doorgegeven kan gebruik gemaakt worden van opvang op wisselende dagen.

De groep samenstelling:
Het aantal leidsters is afhankelijk van de groepsgrootte, leidster-kind ratio 1:11. Uw kind(eren) wordt opgevangen door enthousiaste gediplomeerde leidsters die via ons eigen pedagogisch beleidsplan werken, welke u kunt opvragen bij de leidsters of hier kunt inkijken.