Algemeen


Peuterspeelgroep,
Samen spelen, zingen en dansen, knutselen bij de peuterspeelgroep!
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kan het bij ons op ontdekkingsreis, want het is leuk om samen de wereld te ontdekken. Samen met leeftijdsgenootjes en onze ‘juffen’.
Binnen en buiten spelen, educatie van VVE programma Piramide, voorlezen, muziek, met liedjes, kringspelletjes en nog veel meer. De Peuter Speel Groep: een nieuwe vorm van opvang, voorheen was dit de peuterspeelzaal. Een nieuwe vorm zodat u als ouder meer keuzevrijheid heeft. De peuterspeelgroep is vanaf 1 januari 2017 toegankelijk voor alle peuters. Gezinnen waarbij 1 ouder werkt en de andere ouder niet, komen in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang. Gezinnen waarbij beide ouders werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Doordat de peuterspeelgroep onder de wet Kinderopvang valt kunt u nu meerdere dagdelen afnemen.

In de peuterspeelgroep leren peuters spelen met andere kinderen. De sfeer, veiligheid en vrijheid om te spelen staan centraal. De kinderen kunnen kiezen uit veel speelmaterialen en mogelijkheden. Naast het speelplezier zijn de materialen gericht op de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, motorisch, verstandelijk, en sociaal- en emotioneel gebied.
Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerk(st)ers, of tot 8 kinderen met één pm-er met eventueel een vrijwilliger of stagiaire.

Intake en wennen

Ongeveer drie weken voordat uw peuter start, heeft u een intakegesprek met één van de toekomstige pedagogisch medewerkers van uw kind. Om uw kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving en de andere kinderen op de groep, komt een kind voor de officiële start van de opvang twee maal een aantal uurtjes wennen op de groep, bij voorkeur op de dagen dat uw kind geplaatst is.

Tweetalig beleid
In de peutergroep wordt er gewerkt met de Friese en Nederlandse taal. Gedurende de ochtend bieden wij structureel de kinderen educatie aan in het Fries en Nederlands.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van uw kind houden we door een kind volgsysteem (Pravoo) nauwkeurig in de gaten. Daarnaast plannen we jaarlijks oudergesprekken in, om dieper in te gaan op de ontwikkelingen en wederzijdse vragen. Indien u hier tussentijds behoefte aan heeft, kunt u gewoon een afspraak maken met de leidster van uw kind.

Warme overdracht naar de basisschool
Als een kind 4 jaar wordt, breekt er een belangrijke nieuwe fase aan. Uw kind gaat naar de basisschool.
Wij hechten er grote waarde aan dat deze overgang zo positief mogelijk verloopt. Wij hebben daarom goede contacten met de basisschool. Regelmatig is er overleg. Daarnaast geven wij de leerkrachten graag ons observatieformulier die informatie bevat over o.a. het welbevinden, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van je kind, zodat leerkrachten uw kind direct op een goede manier kunnen begeleiden en stimuleren. Hierdoor verloopt de overgang zo soepel mogelijk. Dit formulier wordt alleen met de leerkrachten besproken, nadat de ouders toestemming hebben gegeven.

De peuterspeelgroep valt onder de Wet Kinderopvang. Ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen hier gebruik van maken als hun kind komt spelen in de peuterspeelgroep. Hierdoor zijn de tarieven (€7,45 p/u) bijzonder gunstig.

 

De PeuterSpeelGroep is er op:
Maandag en woensdagochtend
Tijd: 8:15-11:15u
Wat neemt uw kindje mee?
Tasje met fruit en drinken
Evt verschoning (luiers), schone kleren.