Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan staat omschreven wanneer en hoe er ontruimd wordt.
Dit kan zijn in geval van een calamiteit zoals een brand, bommelding, bedreiging.
Minimaal jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden zodat pedagogisch medewerkers en de kinderen kunnen oefenen en voorbereidt zijn op een echte ontruiming.
Per calamiteit zal er bekeken moeten worden of er ontruimd moet worden.
Indien er niet ontruimd wordt, maar wel sprake is van een calamiteit, zal er per calamiteit bekeken worden hoe te handelen en /of welke werkinstructie/protocol van toepassing is.