Meldcode kindermishandeling

Ko Dondersteen hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche organisatie kinderopvang. Deze code helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens. De meldcode is een stappenplan hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.