2talig beleid Frysk en Nederlands

Kinderopvang Dondersteen, heeft een tweetalig (Fries-Nederlands) beleid. Het doel hiervan is om kinderen actief in contact te laten komen met tweetaligheid. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat tweetaligheid goed is voor de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. Voorwaarde daarbij is dat er helder taal model, sommige leidsters bieden consequent het Fries aan, andere consequent het Nederlands. Op deze manier leren de kinderen de talen gemakkelijker te scheiden. Omdat het Nederlands op veel gebieden de dominante taal is (televisie, school), is het voor een goede tweetalige ontwikkeling vaak nodig dat het Fries op de kinderopvang extra aandacht krijgt; Friestalige kinderen krijgen zo een stevigere basis in hun moedertaal, Nederlandstalige kinderen krijgen spelenderwijs een tweede taal aangeboden. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het Nederlands hier niet negatief door wordt beïnvloed. Jonge kinderen willen alles een naam geven. Door het tweetalige beleid leren de kinderen de Friese én de Nederlandse bewoording. Jonge kinderen in een tweetalige omgeving gebruiken soms Friese en Nederlandse woorden in één zin. Dat is een normale fase in het leren van twee talen waarover men niet ongerust hoeft te zijn. Als ze ouder zijn (een jaar of vier) kunnen ze de beide talen behoorlijk uit elkaar houden.