Vakantie Dag Tarief

Wat kost een dag vakantieopvang?

De kosten voor een dag vakantieopvang bedragen € 74,50  voor 10 uren. Een halve dag opvang 5 uren, is ook mogelijk. Hiervoor zijn de kosten € 37,25 De bruto uurprijs bedraagt € 7,45.
Uw bijdrage is vaak minder dan genoemde dagprijs. Via de Kinderopvangtoeslag is het mogelijk om een tegemoetkoming in de opvangkosten te ontvangen. Hoe groot het bedrag is dat u terugontvangt is afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen.

Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw eventuele toeslagpartner beiden werken. U komt ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind opgevangen worden in een erkende kinderopvanginstelling, die werkt volgens de kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang.
De kinderopvang is opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK) opgenomen. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Daar vindt u ook het Aanvraagformulier Kinderopvangtoeslag.
Wilt u weten hoe groot het bedrag is dat u kunt terugontvangen? Via de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. Op basis van uw inkomensgegevens, het aantal opvanguren en de uurprijs, ziet u direct hoeveel u van de belastingdienst kunt terugontvangen.
U kunt ook contact opnemen met Ida. Aan de hand van uw inkomensgegevens maakt zij voor u een berekening